LIS IS READY TO LISTEN AND SUPPORT CUSTOMERS 24/7

LIS – LIVEINSAIGON A reliable, dedicated and responsible representative. We find and manage client assets with professionalism and personalized service. Committed to creating the right connection between landlords and buyers/tenants, in order to optimize and enhance real estate value.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Trước hết, LiveinSaigon (LIS) muốn gửi lời cảm ơn đến bạn đã quan tâm, yêu cầu và mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi rất mong rằng trước khi sử dụng trang web, bạn dành ít thời gian để đọc và hiểu các Điều khoản và Thỏa thuận sau đây. Điều khoản và Thỏa thuận này có lợi cho cả hai bên. LIS sẽ tự động hiểu rằng việc truy cập và sử dụng hệ thống trang web LiveinSaigon.vn là sự đồng ý của bạn với các Điều khoản và Thỏa thuận của LIS.

Điều khoản và Thỏa thuận này được ký kết giữa LIS và bất kỳ tổ chức cá nhân hoặc tổ chức nào khác, những người truy cập hoặc sử dụng trang web LiveinSaigon.vn (gọi chung là “Người dùng” hoặc “Bạn”).

LiveinSaigon.vn là trang web được thiết kế để cung cấp thông tin về bất động sản và các lĩnh vực liên quan. LiveinSaigon.vn chứa hoặc có thể chứa thông tin, tin tức, ý kiến, văn bản, đồ họa, liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hoạt ảnh, âm thanh, video, phần mềm, hình ảnh, âm nhạc, âm thanh và các nội dung khác, dữ liệu (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, sắp xếp và thu thập ở nhiều định dạng có thể truy cập của người dùng, bao gồm thông tin trên trang web của LiveinSaigon.vn.

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

• Các Điều khoản sử dụng sau đây (được gọi chung là “Các Điều khoản”) quy định quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ LiveinSaigon.
• Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của công ty, bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng dưới đây.
• Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản nào, chính sách bảo mật của LiveinSaigon hoặc không có đủ năng lực pháp lý để thực hiện các hành động tương ứng, xin vui lòng ngừng truy cập và sử dụng ngay lập tức.

2. Truy cập

• LiveinSaigon bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà LiveinSaigon cung cấp vào bất cứ thời điểm nào, theo quyết định của công ty mà không cần thông báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của công ty, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.
• Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho LiveinSaigon là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho LiveinSaigon thông qua Website của công ty sẽ tuân thủ chính sách bảo mật của công ty.
• Nếu bạn lựa chọn hoặc được cung cấp một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục bảo mật, bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này và không được tiết lộ cho bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác.
• Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn chỉ dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của LiveinSaigon. Bạn đồng ý thông báo ngay lập tức cho LiveinSaigon về bất kỳ việc truy cập trái phép nào sử dụng tên người dùng, mật khẩu của bạn. LiveinSaigon có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được bạn chọn hoặc cung cấp bởi LiveinSaigon, bất cứ lúc nào theo quyết định của LiveinSaigon mà không cần thông báo lý do cho việc vô hiệu hóa đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

• Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn tiếp cận và tận dụng các dịch vụ của LiveinSaigon cho mục đích cá nhân và không vì lợi nhuận.
• Bạn bị nghiêm cấm sao chép, phân phối, sửa đổi, tiết lộ công khai, thực hiện trước công chúng, tái xuất bản, tải xuống, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào có sẵn trên trang web của LiveinSaigon, trừ khi hành động này là cần thiết và tự động được thực hiện bởi máy tính hoặc trình duyệt web bạn đang sử dụng để tiếp cận và tận dụng các dịch vụ, thông tin của LiveinSaigon.

4. Thương hiệu

• Bạn không được sử dụng thương hiệu của LiveinSaigon mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ công ty. Các thương hiệu, biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ của các bên thứ ba, cũng như các thiết kế hoặc khẩu hiệu xuất hiện trên trang web không nhất thiết chỉ ra sự kết nối với bất kỳ bên thứ ba nào.

5. Hành vi không được cho phép

• Bạn chỉ có thể tận dụng các dịch vụ của LiveinSaigon cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ các điều khoản sử dụng. Bạn cam kết không sử dụng các dịch vụ của LiveinSaigon cho bất kỳ hoạt động hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên

• Các dịch vụ của công ty có thể bao gồm bảng tin, trang web cá nhân, cấu hình và các tính năng tương tác khác (được gọi chung là “Dịch vụ tương tác”), cho phép người dùng gửi, xuất bản, và truyền tải nội dung hoặc tài liệu (được gọi chung là “đóng góp của thành viên”) trên hoặc qua các Dịch vụ của công ty.
• Bất kỳ thông tin bạn gửi đến các Dịch vụ của LiveinSaigon sẽ không được xem là thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của LiveinSaigon, bạn trao cho LiveinSaigon quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày và phân phối, cũng như sửa đổi.
• Bạn đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền liên quan đến các thông tin đóng góp cho LiveinSaigon. Bạn cũng cam kết tính hợp pháp, đáng tin cậy, chính xác và phù hợp của các thông tin đó. LiveinSaigon không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp người dùng nào.

7. Giám sát và thi hành

• LiveinSaigon có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đăng thông tin đóng góp từ thành viên dựa trên đánh giá của công ty; thực hiện các chỉnh sửa mà công ty cho rằng cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính hoặc thông tin khác về bạn theo yêu cầu từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn đến toàn bộ hoặc một phần của Dịch vụ của công ty với hoặc không vì bất kỳ lý do nào.

• LiveinSaigon không thực hiện xem xét tài liệu trước khi nó được đăng lên Dịch vụ của công ty và không thể đảm bảo việc loại bỏ thông tin này một cách nhanh chóng sau khi nó đã được đăng.

8. Tiêu chuẩn bản quyền

• Tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các đóng góp của người dùng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các quy định pháp luật.

• Do đó, LiveinSaigon không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên thứ ba nào về việc công ty không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp từ thành viên trên các dịch vụ của LiveinSaigon.

9. Vi phạm bản quyền

• LiveinSaigon đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và sẽ phản hồi các thông báo về vi phạm bản quyền theo đúng quy định pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên LiveinSaigon vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ thông tin đó từ các dịch vụ của LiveinSaigon bằng cách gửi thông báo cho LiveinSaigon qua email hoặc các phương tiện liên lạc phù hợp khác.

10. Dựa vào thông tin cung cấp

• Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của LiveinSaigon được cung cấp chỉ cho mục đích thông tin chung. LiveinSaigon có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, tuy nhiên, nội dung không nhất thiết phải hoàn toàn hoặc được cập nhật đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web có thể thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào và LiveinSaigon không có trách nhiệm cập nhật thông tin đó.

• Thông tin được cung cấp trên LiveinSaigon chỉ mang tính chất thông tin chung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về độ chính xác, độ hoàn thiện, tính tin cậy, hiệu quả, việc sử dụng hoặc kết quả từ việc sử dụng các thông tin được công bố trên LiveinSaigon; và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào dựa trên việc sử dụng các thông tin được công bố trên LiveinSaigon.

11. Từ chối các đảm bảo

• Bạn nhận thức rằng LiveinSaigon không thể và không đảm bảo rằng các tệp tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã độc hại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các quy trình kiểm tra cần thiết để đáp ứng yêu cầu cụ thể và bảo vệ bản thân khỏi virus và các chương trình gây hại.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

• Trong mọi trường hợp, LiveinSaigon không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác về mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến các Điều khoản sử dụng và/hoặc dịch vụ của LiveinSaigon.

With the goal of putting customer needs first, LIS's brokerage team is always ready to listen, advise, accompany customers as well as answer all questions, committed to providing quality service and efficiency. Best results for both buyer and seller.